"Hoş geldiniz, sunulan hizmetlerden faydalanmak için sisteme giriş yapmalısınız"

BANA ULAŞIN

Talep ve önerilerinizi bana yazarak iletebilirsiniz.

Sonuçlar

79.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası İlanı

Nerden Nereye: /

20.01.2018

Tıp fakültelerinden mezun olan doktorlardan tıp diploması ile uzmanlık eğitimini tamamlayan uzman tabiplerden uzmanlık belgesi düzenlenmesi için gerekli evrakları 26/01/2018 tarihi mesai bitimine kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ulaşıp tescil işlemleri yapılmış olanlar 79. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası’na alınacaklardır.


Devlet Hizmeti Yükümlüsü olarak atanıp görevine hiç başlamayanlar ile hizmet süresi bitmeden görevinden istifa eden veya müstafi olarak ayrılan tabip ya da uzman tabiplerden 79. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına girmek isteyenler; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 63. ve 97. maddelerinde açıklanan engel halleri bulunmayanlar en geç 26/01/2018 tarihi saat 18:00’e kadar kuraya girmek istediğini belirtir bir dilekçe ile başvurabilirler.


Not: Dilekçeler elden ya da kargo ile 26/01/2018 tarihi saat 18:00’e kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9  06800 Çankaya /ANKARA adresinde olacak şekilde Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hitaben gönderilmelidir.Kaynak: www.yhgm.saglik.gov.tr

İrtibat teli arayın :

65 Yaşını Geçmiş Olup, 72 Yaşına Kadar Görev Yapmak İsteyen Tabip ve Uzman Tabipler Hakkında Duyuru

Nerden Nereye: /

04.01.2018

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

65 Yaşını Geçmiş Olup, 72 Yaşına Kadar Görev Yapmak İsteyen Tabip ve Uzman Tabipler Hakkında Duyuru 


3359 sayılı sağlık hizmetleri temel Kanunu’na eklenen ek 17 nci maddesi uyarınca 65 yaşını geçmiş olup, 72 yaşına kadar görev yapmak isteyen tabip ve uzman tabipler için yapılacak açıktan atama kurası planlamasında kullanılmak üzere 04.01.2018- 10.01.2018 tarihleri arasında talep toplanacaktır.

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na eklenen Ek 17 nci maddesinde "Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan Tabip ve Uzman Tabipler ile 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen aile hekimleri, her yıl Bakanlıkça uygun görülmek şartıyla yetmiş iki yaşına kadar çalışabilir." hükmüne istinaden bu kapsamdaki tabip ve uzman tabiplerin atamaları, 3359 sayılı Kanunun Ek-l inci maddesi ve ilgili Yönetmelik hükümleri ve Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 23/11/2017 tarih ve 2017/19 sayılı genelgesine göre kura ile yapılacaktır. Kuraya ilişkin usul ve esaslar ilan metninde belirlenecektir.

Talep toplama işlemine başvuru yapabilecekler;

a) 65-72 yaş arasında olup daha önce Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşlarında çalışmış olan tabip ve uzman tabipler,

b) Kura tarihi itibariyle 65 yaşını geçmiş olmak, (65 yaşını doldurmayan hekimler ilan edilen diğer açıktan atama kuralarına başvuru yapabilmektedir)

c) Kura tarihi itibariyle 72 yaşından gün almamış olmak.

Kura başvurusu için, ilan metni ve kura takvimi www.yhgm.saglik.gov.tr adresinde yayınlanacak olup, kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden ilan metninde belirtilen tarihlerde yapılacaktır. Bu ekrandan yapılacak talepler, sadece münhal yer tespit çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla kullanılacak olup, başvuru yerine geçmeyecektir.

Talepler 10.01.2018 (Saat 18:00) tarihine kadar oluşturulabilecektir. Talep bildirimi zorunlu değildir. Talep bildirmeyen kişiler de kuraya başvurabileceklerdir.

Talep Toplama Başvurusu için: Tıklayınız


Kaynak: www.yhgm.saglik.gov.tr

İrtibat teli arayın :

2018 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası

Nerden Nereye: /

04.01.2018

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

2018 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası


3 Ocak 2018 Çarşamba - 8 Ocak 2018 Pazartesi (saat 18:00'e kadar) tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden başvurular alınacaktır.

İlan Metni

Kura Takvimi

Münhal Kadrolar

Kura Başvurusu ve Takip İşlemleri İçin: Tıklayınız

Kaynak: www.yhgm.saglik.gov.tr

İrtibat teli arayın :

Unvan Değişikliği Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Personelin Sınav Tarihleri

Nerden Nereye: /

02.01.2018

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sağlık Bakanlığı Unvan Değişikliği Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Personelin Sınav Tarihleri

İlgili Liste İçin: Tıklayınız

Kaynak: www.yhgm.saglik.gov.tr

İrtibat teli arayın :

78.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası

Nerden Nereye: /

27.12.2017

Eş ve Sağlık Mazereti Başvurularının Değerlendirme Sonuçları ile Münhal Kadrolar yayımlanmıştır. Tercih Başvuruları 27 Aralık 2017 tarihi saat 18.00’e kadar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacaktır.


Mazeret Başvurularının Değerlendirme Sonuçları

Münhal Kadrolar İçin: Tıklayınız

Tercih Başvurusu ve Takip İşlemleri İçin: Tıklayınız

Eş Mazereti Değerlendirme Sonuçları İçin: Tıklayınız

Sağlık Mazereti Değerlendirme Sonuçları İçin: Tıklayınız

Kaynak: www.yhgm.saglik.gov.tr

İrtibat teli arayın :

78. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası

Nerden Nereye: /

27.12.2017

Münhal kadrolar yayımlanmıştır. Tercih başvuruları 27.12.2017 tarihi saat 18.00’e kadar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır. İlan Metni İçin: Tıklayınız

Kura Takvimi İçin: Tıklayınız

Münhal Kadrolar İçin: Tıklayınız

İsim Listeleri

Uzman Tabip İsim Listesi İçin: Tıklayınız

Pratisyen Tabip İsim Listesi İçin: Tıklayınız

Tercih Başvurusu ve Takip İşlemleri İçin: Tıklayınız


Kaynak: www.yhgm.saglik.gov.tr

İrtibat teli arayın :

Yeni Yılda Sağlık Çalışanları İndirimli Uçacak

Nerden Nereye: /

22.12.2017

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Yeni Yıl kapsamında sağlık personeli için bir çalışma başlattı. Anadolu Jet şirketi ile ortak yürütülen kampanya ile sağlık çalışanları, belirlenen tarihlerde %30 indirimli seyahat etme fırsatı yakalayacak. 

Gece gündüz demeden büyük bir özveri ile çalışan sağlık personeli için hazırlanan çalışmada, anadolujet.com adresi üzerinden 26 Aralık 2017 - 07 Ocak 2018 tarihleri arasında uçak bileti alan sağlık çalışanları, 06 Şubat - 06 Nisan 2018 tarihleri arasında % 30 indirimli seyahat edebilecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyen sağlık çalışanları, kampanya detaylarına göre indirim kodlarını kullanarak anadolujet.com adresi üzerinden biletlerini indirimli olarak satın alabilecekler. Aktarmalı uçuşlar ise kampanyaya dâhil edilmeyecek. İndirim kodları kısa mesaj veya e-mail ile personele gönderilecektir.

Kampanya Kod Kullanım Kalvuzunu İndirmek İçin: Tıklayınız

http://www.sggm.saglik.gov.tr 

İrtibat teli arayın :

2017 Kasım-Aralık Bölge Hizmet Grupları

Nerden Nereye: /

06.12.2017

                          

                

    

 2017  Kasım - Aralık Bölge Hizmet Grupları


                                 Detaylı Bilgi İçin: Tıklayınız


İrtibat teli arayın :

2017 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası

Nerden Nereye: /

29.11.2017

1. Yerleştirme (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip eczacı unvanlı personel alımı) 20 Aralık 2017 tarihisaat 10:30 da;

2. Yerleştirme (Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları için eczacı, uzman diş tabibi, diş tabibi, tabip ve uzman tabip unvanında personel alımı) 20 Aralık 2017 tarihi saat 11:15 te;

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda Noter huzurunda yapılacaktır.


İlan Metni İçin: Tıklayınız

Münhal Kadrolar İçin: Tıklayınız

Kura Başvurusu ve Takip İşlemleri İçin: Tıklayınız


Kura Sonuçları

1.Yerleştirme Sonucunda Yerleşenler Listesi (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip eczacı unvanlı personel alımı)


Kaynak: www.yhgm.saglik.gov.tr


İrtibat teli arayın :

77. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası

Nerden Nereye: /

28.11.2017

İrtibat teli arayın :

    Sayfa 1 ve 444 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 70 150 220 300 370 440 >
     Git 
     
Aktif Kullanıcı: 63 Üye Sayısı: 51803

Telif Hakkı © T.C.Sağlık Bakanlığı 2018