"Hoş geldiniz, sunulan hizmetlerden faydalanmak için sisteme giriş yapmalısınız"

BANA ULAŞIN

Talep ve önerilerinizi bana yazarak iletebilirsiniz.

Sonuçlar

76.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası

Nerden Nereye: /

17.11.2017

İrtibat teli arayın :

Bakan Demircan’dan 10 Kasım Mesajı

Nerden Nereye: /

10.11.2017

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 79’uncu yıl dönümünde minnet ve şükranla yad ediyorum.

İşgalcilere karşı verdiği milli mücadele, bugünümüz ve geleceğimiz için ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. Milletimiz bu ruhla, 15 Temmuz kalkışmasında demokrasi ve Cumhuriyeti korumasını bilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılı hedeflerimize, onun gösterdiği idealler doğrultusunda kararlılıkla ilerliyoruz.

Gazi Mustafa Kemal ve istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarına Allah'tan rahmet diliyor, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve bütün ecdadımızı şükranla anıyorum.

İrtibat teli arayın :

KPSS–2017/3 ve KPSS–2017/5 Göreve Başlama İşlemleri Hakkında Duyuru

Nerden Nereye: /

08.11.2017

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü


KPSS-2017/3 ve KPSS-2017/5 sonuçlarına göre istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeline ilişkin atama işlemlerinin, güvenlik soruşturması/arşiv araştırması işlemleri tamamlandıktan sonra yapılacağı duyurulmuştu.  Bu kapsamda, sözleşmeli sağlık personeli adaylarının göreve başlama taleplerini içeren başvuruları, Ek-3’de belirtilen şekilde ilgili birimlerimizde kurulacak komisyonlar tarafından alınacak, göreve başlama işlemleri aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır. Göreve başlama işlemlerine ilişkin başvurular  08.11.2017– 21.11.2017 tarihleri arasında alınacaktır. Adayların bu süre içinde,istenen belgelerle birlikte Ek-3’de belirtilen birimlerimizde kurulan komisyonlara başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Atama şartlarını taşıyan adaylardan, halen 657 sayılı Kanun, 4924 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun veya diğer mevzuata tabi olarak çalışanların, göreve başlamadan önce eski görevleriyle ilişiklerinin sona ermiş olması gerekmektedir. Adayların, (Ek-1)’de belirtilen belgeleri hazırlayarak engeç 21.11.2017 tarihi mesai bitimine kadar ilgili komisyonlara teslim etmeleri gerekmektedir. 4 üncü ve 5 inci maddede belirtilen durumlar hariç, başvurular şahsen yapılacak olup posta, kargo veya kurye ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Hastalık veya doğumla ilgili mazereti sebebiyle başvuru evrakını şahsen teslim edemeyecek durumda olanların, bu durumlarını tabip raporuyla belgelendirmeleri halinde birinci derece yakınları aracılığı ile yapacakları başvuruları kabul edilecektir. Halen askerde olmaları sebebiyle göreve başlatılamayacak durumda olanlar, başvuru evrakını birinci derece yakınları aracılığı ile ilgili komisyonlara teslim edebilecektir. Bu durumdaki adaylar, terhis tarihinden itibaren otuz gün içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle birlikte Bakanlığımıza başvurmaları, aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve diğer atama şartlarını taşımaları kaydıyla; yerleştirildikleri hizmet biriminde, bu birimlerin kapatılmış veya başka bir birimle birleştirilmiş olması halinde yerleştirildikleri pozisyonun il veya ilçede bulunması hali öncelikle dikkate alınarak ihtiyaç bulunan bir birimde göreve başlatılacaktır.

Adayların atanma şartlarını taşıyıp taşımadıkları ilgili komisyonlar tarafındanwww.osym.gov.tr internet adresinde yayımlanan ilgili KPSS tercih kılavuzundaki nitelik ile şartlar, adaylardan istenen belgeler ve (Ek–1)’ de yer alan “Açıklama ve Uyarılar” dikkate alınarak tespit edilecektir. Atanma şartlarını haiz olduğu tespit edilenler, 5510 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na gerekli bildirimler yapılarak göreve başlatılacak, atanma şartlarını haiz olmayan adaylara gerekçeleri açıkça belirtilmek suretiyle yazılı bilgi verilecektir. Atanma şartlarını taşıyanlar için,  son göreve başlama tarihi 23.11.2017 günüdür. Göreve başlama işlemleri bu tarihten önce tamamlananlar, talep etmeleri halinde hizmet sözleşmesi imzalayarak göreve başlatılacaktır. Hastalığı nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını 21.11.2017 tarihi mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri ve 21.01.2017 tarihi aşılmamak kaydıyla, raporda belirtilen istirahat süresinin bitimini müteakip iki iş günü içerisinde göreve başlatılabilecektir. Doğumla ilgili mazereti nedeniyle göreve başlayamayacak durumda olanlar, bu durumlarını 21.11.2017 tarihi mesai bitimine kadar tabip raporuyla belgelendirmeleri kaydıyla, doğumla ilgili mazeretlerinin sona erdiği tarihten itibaren beş iş günü içerisinde göreve başlatılabilecektir. Adaylardan, halen kamu görevlisi olarak çalışan ve istifa/sözleşme fesih talebini kurumuna iletmiş olmakla birlikte, bu işlemlerin devam etmesi nedeniyle 8 inci maddede belirtilen sürede görevine başlayamayacak durumda olanlar, budurumlarını belgelendirmeleri ve birinci maddede belirtilen süre içinde başvurularını yapmış olmaları kaydıyla, istifa/sözleşme fesih işlemlerinin tamamlandığı tarihi takip eden beş iş günü içerisinde göreve başlatılabilecektir. 

Güvenlik soruşturması/arşiv araştırması işlemleri henüz tamamlanmayan adayların başvuru ve göreve başlama tarihleri, söz konusu işlemler tamamlandığında www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Form

Komisyon Listesi

Başvuruda İstenen Belgeler

Kaynak: www.yhgm.saglik.gov.tr

İrtibat teli arayın :

77. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü ve Mazeret (Eş , Sağlık) Kurası

Nerden Nereye: /

13.10.2017

Münhal kadrolar yayımlanmıştır. Tercih başvuruları 17.10.2017 tarihi saat 18.00’e kadar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.

İlan Metni İçin: Tıklayınız

Kura Takvimi İçin: Tıklayınız

İsim Listeleri

Münhal Kadrolar İçin: Tıklayınız

Uzman Tabip İsim Listesi İçin:  Tıklayınız

Pratisyen Tabip İsim Listesi İçin: Tıklayınız


Eş ve Sağlık Mazereti Başvurularının Değerlendirme Sonuçları ile Münhal Kadrolar yayımlanmıştır. Tercih Başvuruları 17 Ekim 2017 tarihi saat 18.00’e kadar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacaktır.

Mazeret Başvurularının Değerlendirme Sonuçları

Münhal Kadrolar İçin: Tıklayınız

Eş Mazereti Değerlendirme Sonuçları İçin:  Tıklayınız

Sağlık Mazereti Değerlendirme Sonuçları İçin: Tıklayınız


77. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ve Mazeret Kurası İşlemleri İçin: Tıklayınız.


Kaynak: http://www.yhgm.saglik.gov.tr

İrtibat teli arayın :

08/10/2017 tarihinde yapılan Sağlık Bakanlığı Unvan Değişikliği Sınavının Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlanmıştır.

KPSS–2017/5 Sözleşmeli Sağlık Personeli Göreve Başlama İşlemleri Hakkında Duyuru

Nerden Nereye: /

04.10.2017

İrtibat teli arayın :

Unvan Değişikliği Sınavı Sınav Giriş Yeri Bilgisi

Nerden Nereye: /

29.09.2017

Unvan Değişikliği Sınavı Sınav Giriş Yeri Bilgisi T.C. Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinde yayımlanmıştır.


Unvan Değişikliği Sınavı Sınav Giriş Yeri Bilgisi İçin: tıklayınız

Kaynak: http://www.yhgm.saglik.gov.tr

İrtibat teli arayın :

77. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası

Nerden Nereye: /

25.09.2017

İlan Metni ve İsim Listeleri Yayımlanmıştır. Eş ve Sağlık Mazereti Ön Başvuruları 26.09.2017 Tarihi saat 18:00'e Kadar PBS Üzerinden Yapılmaktadır.

İlan Metni İçin: Tıklayınız

Kura Takvimi İçin: Tıklayınız

İsim Listeleri

Uzman Tabip Listesi İçin: Tıklayınız

Pratisyen Tabip Listesi İçin: Tıklayınız


Eş ve Sağlık Mazereti Başvurusu ve takip işlemleri ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formunu PBS üzerinden doldurmak için aşağıdaki butona tıklayınız.

Eş , Sağlık Mazereti Başvurusu ve Takip İşlemleri İçin: Tıklayınız.

Kaynak: http://www.yhgm.saglik.gov.tr

İrtibat teli arayın :

2017 Eylül-Ekim Bölge Hizmet Grupları Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar

Nerden Nereye: /

20.09.2017

                      2017 Eylül-Ekim Bölge Hizmet Grupları Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar

Tabip                                                                                       

Uzman Tabip            

Ataması Sınav Yolu ile Yapılanlar

Uzman Diş Tabibi, Diş Tabibi, Eczacı                                        Kaynak: http://www.yhgm.saglik.gov.tr 

                  

                                                                                                    

İrtibat teli arayın :

    Sayfa 1 ve 442 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 70 150 220 290 370 440 >
     Git 
     
Aktif Kullanıcı: 58 Üye Sayısı: 51176

Telif Hakkı © T.C.Sağlık Bakanlığı 2017