25 Mart 2017 Cumartesi
 
Sitede Ara
Bana Ulaşın
Bize Sorun
Bir Fikrim Var
Çözüm Arıyorum
Gündem
Kongre ve Konferanslar
Atamalar
Kariyer İmkanları
İŞ VE KARİYER FIRSATLARI  
PYDB bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 adet "Teknik Dil Tercümanı" alınacaktır
12.12.2013

SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DESTEK PROJESİ KAPSAMINDA TEKNİK DİL TERCÜMANI İSTİHDAMI DUYURUSU

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

İkraz No: 7717-TU

Proje Adı: Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılandırılmasına Destek Projesi 

Proje Süresi: Haziran 2009 – Mayıs 2015

Başvuru Kodu: SSYYDP/PYDB/2014/CS/A.7.1.1/IC/01-03 “Teknik Dil Tercümanı”

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 05.12.2013

Son Başvuru Tarih ve Saati: 19.12.2013-18.00

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılandırılmasına Destek Projesi  kapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (Dünya Bankası) bir ikraz temin etmiştir.

Bu İkraz kapsamında, T.C. Sağlık Bakanlığı Proje Yönetim Destek Birimi’nde istihdam edilmek üzere 3 adet Teknik Dil Tercümanı alınacaktır.

Beklenen Hizmetler:

İstihdam edilecek Teknik Dil Tercümanından aşağıdaki çıktılar beklenmektedir:

?Proje çalışmaları için kullanılan dokümanların Türkçeden İngilizceye veya İngilizceden Türkçeye tercüme edilmesi,

?Toplantı, seminer, konferans ve benzeri etkinliklerde sözlü çeviri yapılması,

?DB ve diğer uluslar arası kuruluşlarla yazılı ve sözlü iletişim 

?Tercüme edilen dokümanların dosyalanması ve arşivlenmesi

Aranılan Nitelikler:

Danışman şu niteliklere sahip olacaktır;

?Mükemmel derecede yazılı ve sözlü İngilizce

?Sağlık, tıp veya ekonomi vb. alanlarda metinlerin tercümesi konusunda deneyim sahibi

?Mükemmel derecede İngilizce ve Türkçe gramer bilgisi

?Yazılı ve sözlü (ardıl ve simültane) çeviri alanında en az 3 yıllık deneyim

?Yabancı Dil sınavlarından şu puanlardan birini almış olmak: TOFEL: 575(eski) 220 (yeni), IELTS: 7, KPDS: A, UDS: 80)

?Üniversitelerin Amerikan/İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Mütercim Tercümanlık Bölümlerinden mezun olmak.

?Benzeri iş veya pozisyonlarda çalışmış olmak.

?Yurtiçi ve yurtdışı seyahate engeli olmamak.

Proje Yönetim Destek Birimi  uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Kodunu: SSYYDP/PYDB/2014/CS/A.7.1.1/IC/01-03 “Teknik Dil Tercümanı”  içeren bir başvuru mektubuyla birlikte en geç 19.12.2013 tarihinde saat 18.00’a kadar aşağıdaki adrese e-mail yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.

Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Ekim 2006’da revize edilen Mayıs 2004 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı başlıklı Kılavuz İlkeler Kitapçığında belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye girebilen adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.


Başvuru Adresi : trhealth@saglik.gov.tr
2017  © T.C. Sağlık Bakanlığı