25 Mart 2017 Cumartesi
 
Sitede Ara
Bana Ulaşın
Bize Sorun
Bir Fikrim Var
Çözüm Arıyorum
Gündem
Kongre ve Konferanslar
Atamalar
Kariyer İmkanları
İŞ VE KARİYER FIRSATLARI  
SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DESTEK PROJESİ KAPSAMINDA İLETİŞİM DANIŞMANI İSTİHDAMI DUYURUSU
20.11.2013

SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DESTEK PROJESİ KAPSAMINDA İLETİŞİM DANIŞMANI İSTİHDAMI DUYURUSU
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü
 
SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DESTEK PROJESİ KAPSAMINDA İLETİŞİM DANIŞMANI İSTİHDAMI DUYURUSU
 
İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET
 
İkraz No: 7717-TU
Proje Adı: Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılandırılmasına Destek Projesi
Proje Süresi: Haziran 2009 – Mayıs 2015
Başvuru Kodu: SSYYDP/SGGM/2013/CS/ A.1.1.1 /IC/04-İletişim Danışmanı
İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 18.11.2013
Son Başvuru Tarih ve Saati: 29.11.2013- 17:00
 
Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılandırılmasına Destek Projesi kapsamında Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (Dünya Bankası) bir ikraz temin etmiştir.
 
Bu İkraz kapsamında, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü’nde istihdam edilmek üzereİletişim Danışmanı alınacaktır.
 
Beklenen Hizmetler:
1. Sağlık promosyonu disiplininde dünya uygulamalarının izlenmesi ve bilimsel birikimin Türkçeye kazandırılması amacıyla literatür taramasının yapılması, ülke modellerinin incelenmesi ve özgün Türkiye modelinin oluşturulmasına dönük önerilerin geliştirilmesi.
2. Sosyal pazarlamaya ilişkin iletişim kampanya deneyimlerinden yararlanılması
3. Halk sağlığının korunması için iletişim stratejilerinin oluşturulması
4. Halk sağlığının korunması için hazırlanan sağlık iletişimi medya kampanyalarının ön değerlendirmelerinin yapılarak oluşturulan tasarım ve içeriklerin incelenmesi
5. Yürütülmekte olan sağlık iletişimi medya kampanyalarının etkilerinin ölçümüne dönük bilimsel ölçüm ve değerlendirmelerin yapılması
6. Sosyal pazarlama faaliyetlerine ilişkin medya desteğinin sağlanmasına dönük stratejiler geliştirilmesi
Aranılan Nitelikler:
1. 4 yıllık Üniversite mezunu olmak (Tercihen İletişim Fakültesi Mezunu Olmak)
2. İyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak
3. İletişim ve kurumsal iletişim alanında asgari 5 yıllık deneyim sahibi olmak
4. Stratejik iletişim, planlama ve uygulama hizmetlerinin yapım ve yönetimi alanında en az 2 yıl deneyim sahibi olmak
5. Tercihen sosyal pazarlama ve tanıtım kampanyaları düzenleme konusunda deneyim sahibi olmak,
6. Tercihen kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum örgütleriyle ortak projeler yürütmüş olmak,
7. Tercihen görsel-işitsel ve basılı materyal hazırlama konusunda deneyim sahibi olmak,
8. Tercihen sağlık iletişimi alanında çalışma yapıyor/yapmış olmak.
 
T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmetleri sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres ve başvurdukları pozisyonun Başvuru Kodunu: (SSYYDP/SGGM/2013/CS/ A.1.1.1 /IC/04-İletişim Danışmanı)içeren birbaşvuru mektubuyla birlikte en geç 29.11.2013 tarihinde saat 17.00’ye kadar aşağıdaki adrese e-mail yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.
 
Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Ekim 2006’da revize edilen Mayıs 2004 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı başlıklı Kılavuz İlkeler Kitapçığında belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye girebilen adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.
 
Başvuru İletişim e-mail adresi       : sggm@saglik.gov.tr2017  © T.C. Sağlık Bakanlığı